Întâlniri de lucru/Conferinţe

5-9 noiembrie 2016

Liege, Belgia

Întâlnirea de deschidere a proiectului: elaborarea calendarului și activităților propuse pentru elaborarea ghidului de bune practici în elaborarea strategiilor rurale de dezvoltare durabilă. Întalnirea de lucru cu tema Arii pilot și studii de caz din Bucovina, România și Valonia.


12 - 13 mai 2017

Detalii

Suceava și Vatra Dornei, România

WORKSHOP /ateliere /Colocviul cu tema Dinamica peisajelor culturale - provocări și perspective de organizare a spațiului rural din Bucovina.


septembrie 2017

Liege, Belgia

Întâlnirea grupului de lucru și workshop/ateliere pentru elaborarea Ghidului de bune practici în elaborarea strategiilor de dezvoltare rurală cu peisaje culturale cu frișelor miniere și ale celor patrimoniale.

Universitate

Suport